واقع در شهرستان ثلاث باباجانی

زیباترین و بهترین عکس های مدرسه و دانش آموزانبرای دیدن تصاویر کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 11:22 بعد از ظهر | لینک  | 

بلال محمودی نسب دانش آموز هماجگه

در مدرسه راهنمایی راه شهدای شهرستان ثلاث باباجانی

در لیست دانش آموزان ممتاز قرار گرفتبرچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, بلال محمودی نسب, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 1:1 قبل از ظهر | لینک  | 


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, بلال محمودی نسب, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 0:58 قبل از ظهر | لینک  | 

دیدگاه من

برای دیدن مطلب اصلی روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 2:20 بعد از ظهر | لینک  | 

خاطرات معلّم هماجگه

برای دیدن مطلب اصلی روی ادامه مطلب کلیک کنیدبرچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 0:0 قبل از ظهر | لینک  | 

سوار بر الاغ و خواندن درس شیرین بخوانیم
برای دیدن عکس اصلی روی ادامه مطلب کلیک کنید

برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 11:13 بعد از ظهر | لینک  | 

دانش آموزان پسر مدرسه آزادی خرّمشهر هماجگه

برای دیدن عکس اصلی روی ادامه ی مطلب کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 10:23 قبل از ظهر | لینک  | 

تعطیل شدن مدرسه هماجگه

برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک کنیدبرچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 4:43 بعد از ظهر | لینک  | 

تصاویری از کمک های دانش آموزان کلاس برای تعمیر مدرسه               

برای دیدن عکس بیشتر کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 4:33 بعد از ظهر | لینک  | 

تعمیر مدرسه آزادی خرّمشهر هماجگه توسط  معلمان ودانش آموزان با یاری اهالی روستا

سه شنبه تاریخ 1390/3/3


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 4:14 بعد از ظهر | لینک  | 

تهیه جدول ضرب برای کلاس شماره یک هماجگه روی کاغذ فابریانو از اوایل سال 90-1389   


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 9:36 بعد از ظهر | لینک  | 

لوح یادبود از طرف آقای قاسمی برای دانش آموزان کلاس اول مدرسه هماجگه


برای دیدن لوح در اندازه بزرگ کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 11:15 بعد از ظهر | لینک  | 

آغاز امتحانات نوبت دوم در یکشنبه 


برای دیدن مطالب بیشتر کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 3:53 بعد از ظهر | لینک  | 

درس آزاد کتاب بخوانیم و بنویسیم در مورد روزنامه ها


برای دیدن جزئیات بیشتر کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 2:8 قبل از ظهر | لینک  | 

نقّاشی با کاغذ رنگیدیدن عکس بیشتر کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 5:18 بعد از ظهر | لینک  | 


 برای دیدن تصاویر بر روی ادامه کلیک کنید 


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 3:38 بعد از ظهر | لینک  | 

فرزاد ویسیبرچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 7:25 بعد از ظهر | لینک  | 

هیوا محمودی


کلیک کنید

برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 7:14 بعد از ظهر | لینک  | 

برگزاری جلسه انجمن اولیائ و مربیان دبستان آزادی خرمشهر هماجگه
دیدن جزئیات کلیک کنید


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 2:55 بعد از ظهر | لینک  | 

انشاء دانش آموزان پایه پنجم در مورد:می خواهم در آینده چه کاره شوم؟


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 9:10 بعد از ظهر | لینک  | 

اطلاعاتی در مورد روستای هماجگه


برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 11:32 قبل از ظهر | لینک  | 

برنامه هفتگی  درسی دبستان آزادی خرمشهر  هماجگه (کلاس شماره یک):

 
برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 9:40 بعد از ظهر | لینک  | 

اسامی دانش آموزان کلاس شماره یک دبستان خرمشهر هماجگه:برچسب‌ها: کیهان قاسمی, دبستان آزادی خرمشهر هماجگه, ثلاث باباجانی, هماجگه
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کیهان قاسمی آموزگار هماجگه در ساعت 9:18 بعد از ظهر | لینک  |